graffiti slovník

* Bachař - člověk nesprejující, ale hlídající sprejery před případným nebezpečím např. policie, většího počtu procházejících lidí atd.
* Backjump (BJ) – namalování panelu za provozu soupravy
* Can – plechovka spreje
* Cap – tryska na spreje
* Check - uznání druhého writera za dobrý piece (slovo má stejný význam ve více případech)
* Chrom – stříbrné graffiti,zvýrazneni uhlu stínů
* Crew – skupina writerů, která pracuje společně [1]
* End to end (či také End2end) – panely přes celý vagón
* Fatcap – tryska s nejširší stopou (až 20 cm tlustá plná stopa)
* Fresh - piece vytvořen novým writerem
* Guru – učitel
* Korouhev - celý úplný název crew , který něco znamená např.GNK crew GyNeKolog, ABS crew ABStynent, TSZ crew Ty Si Zmrd atd.
* Lauf - označení pro šířku stopy. V praxi mluvíme o "širokých laufech" a úzkých "laufech"
* Máselnice - crew nebo writer známý tím, že svede nebo dělá pouze tagy
* Needle, Skinny cap – tryska s nejužší stopou
* New York cap - název pro trysku, s daným rozptylem + design trysky
* Oneman barevný wholecar – barevné graffiti přes celou plochu vagonu vytvořené jedním writerem, obecně to můžeme pokládat za vrchol nelegální tvorby writera
* Out Line - univerzální tryska
* Panel – graffiti na vagonu vlaku
* Piece – barevné graffiti, důraz na tvary písma a celkovou barevnou kompozici
* Plech - tlaková nádoba spreje
* Rooftop – piece/trow-up/chrom na střeše
* Sketch – skica (náčrtek graffiti na papír)
* Strup - podtržení tag
* Sýrovice - crew nebo writer známý tím, že dělá jenom legální zdi
* Tag – podpis writera pseudonymem, důraz na kompozici a stylizaci
* Trow-up – rychlé graffiti, důraz na jednoduchost
* Toy – nezkušený začátečník, hanlivé označení
* Vokrouhláček - graffiti s kulatým tupým zakončením písmene
* Vostráček - graffiti s ostrým zakončením písmene
* Wholecar (WC) – graffiti přes celou plochu vagonu
* Wholetrain (WT) – graffiti přes celou soupravu vlaku
* Writer – člověk, který vytváří graffiti
* XeroxBoy - začátečník,který kopíruje styl od jiné crew/writera